Förhandel på Stockholmsbörsen: En översikt

13 oktober 2023 Jon Larsson
förhandel stockholmsbörsen

Förhandel på Stockholmsbörsen – En översikt

Stockholmsbörsen är en av de största börsplatserna i Europa och har en betydande roll inom den svenska och internationella finansvärlden. Förhandel är en viktig del av den dagliga handeln på Stockholmsbörsen och syftar till att tillhandahålla en marknad för aktier och andra finansiella instrument innan den ordinarie handeln påbörjas.

Vad är förhandel på Stockholmsbörsen?

stocks

Förhandel, även känd som pre-market eller pre-handel, är en period före öppningen av den ordinarie handeln på Stockholmsbörsen. Under denna period kan investerare sätta köp- och säljordrar på aktier och andra finansiella instrument. Förhandeln går vanligtvis igång cirka 30 minuter före den ordinarie handelsstarten och pågår i 10-15 minuter.

Under förhandeln används en särskild handelsplattform, så kallad pre-market trading, där köpare och säljare möts och förhandlar om priset på aktierna innan den ordinarie handeln börjar. Förhandel finns tillgängligt för alla aktier som är listade på Stockholmsbörsen.

Typer av förhandel på Stockholmsbörsen

Det finns två huvudsakliga typer av förhandel på Stockholmsbörsen: öppningsauktion och kontinuerlig handel.

1. Öppningsauktion: Under öppningsauktionen fastställs det inledande priset för varje aktie vid börsens start. Köp- och säljordrar som läggs i förväg kommer att matchas och priset kommer att fastställas baserat på utbud och efterfrågan. Öppningsauktionen på Stockholmsbörsen pågår normalt i 5 minuter.

2. Kontinuerlig handel: Efter öppningsauktionen påbörjas den kontinuerliga handeln, där köpare och säljare kan lägga in sina ordinarie köp- och säljordrar. Priserna kommer att ändras under denna period baserat på utbud och efterfrågan, och aktier kan sedan köpas och säljas fram till börsens stängning.

Populära former av förhandel på Stockholmsbörsen

I förhandeln på Stockholmsbörsen är det vanligt att handeln sker i särskilda segment eller marknadsplatser. En populär sådan plattform är First North, som är en handelsplats för tillväxtbolag. Här kan små och medelstora företag listas och erbjudas till investerare. First North har blivit alltmer populär och tillhandahåller en möjlighet för tidiga investerare att ta del av potentiellt framgångsrika företag.

En annan populär form av förhandel på Stockholmsbörsen är handeln av strukturerade produkter, såsom certifikat och warranter. Dessa finansiella instrument erbjuder möjligheten att investera i olika underliggande tillgångar, till exempel aktier eller index, och kan vara användbara verktyg för diversifiering och riskhantering.

Kvantitativa mätningar om förhandel på Stockholmsbörsen

För att ge en inblick i förhandeln på Stockholmsbörsen kan kvantitativa mätningar användas för att visa handelsvolym och prisförändringar under förhandeln. Genom att analysera dessa data kan investerare och analytiker få en bättre förståelse för förhandelns betydelse och dess påverkan på den ordinarie handeln.

För att illustrera detta kan vi titta på exempelvis daglig handelsvolym under förhandeln, förhållandet mellan köp- och säljordrar, samt prisförändringar från förhandelns start till slut. Dessa mätningar kan vara användbara för att bedöma trender och mönster inom förhandeln och dess eventuella påverkan på den ordinarie handeln.

Skillnader mellan olika former av förhandel på Stockholmsbörsen

Skillnaderna mellan olika former av förhandel på Stockholmsbörsen kan vara betydande och kan bero på olika faktorer som handelsvolym, priselasticitet och likviditet. Till exempel kan handeln av stora och välkända aktier vara mer aktiv och ha högre likviditet i förhandeln jämfört med mindre och mindre omsatta företag.

En annan viktig skillnad är tidpunkten för förhandelns slut och den ordinarie handelns början. Förhandeln avslutas innan den ordinarie handeln startar, och under denna period kan priset på aktier ändras baserat på den sammanlagda efterfrågan och utbudet. Det är därför möjligt att priset på en aktie vid börsens öppning inte är densamma som det var vid förhandelns slut.

Historiska för- och nackdelar med olika former av förhandel på Stockholmsbörsen

Genom tiderna har olika former av förhandel på Stockholmsbörsen haft både fördelar och nackdelar. Exempelvis kan den öppningsauktion som används under förhandeln möjliggöra en mer ordnad och effektiv fastställning av priset på aktierna. Detta kan vara särskilt viktigt vid börsens öppning och kan ge investerare en möjlighet att handla på aktuella priser.

Å andra sidan kan förhandeln ha nackdelar, särskilt när det gäller likviditet och transparens. Eftersom handelsvolymen kan vara lägre under förhandeln kan det finnas en högre risk för prisvolatilitet och högre bud- och begärdifferenser. Dessutom kan investerare inte alltid se vilka priser som erbjuds av andra handlare under förhandeln och detta kan minska transparensen i handeln.Sammanfattningsvis är förhandel på Stockholmsbörsen en viktig del av handeln på denna börsplats. Den erbjuder investerare möjligheten att handla aktier och andra finansiella instrument innan den ordinarie handeln börjar. Förhandel kan erbjuda fördelar såsom en mer ordnad fastställning av priser, men kan också ha nackdelar såsom mindre likviditet och transparens. Genom att förstå dessa aspekter kan investerare dra nytta av förhandeln på Stockholmsbörsen och fatta välgrundade handelsbeslut.

FAQ

Vad är förhandel på Stockholmsbörsen?

Förhandel på Stockholmsbörsen är en period före den ordinarie handeln där investerare kan sätta köp- och säljordrar på aktier och andra finansiella instrument. Det är en möjlighet att handla innan börsens öppning.

Vilka för- och nackdelar finns med förhandel på Stockholmsbörsen?

En fördel med förhandel är att det möjliggör ordnad fastställning av priser och ger investerare chansen att handla på aktuella priser. En nackdel kan vara mindre likviditet och transparens, vilket kan leda till högre prisvolatilitet och mindre synlighet av andras priser under förhandeln.

Vilka typer av förhandel finns på Stockholmsbörsen?

Det finns två huvudsakliga typer av förhandel på Stockholmsbörsen. Den första är öppningsauktion, där det inledande priset fastställs. Den andra är kontinuerlig handel, där köpare och säljare kan lägga in sina ordinarie köp- och säljordrar.

Fler nyheter